ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR


    Dişler, yüzümüzün en dikkat çeken bölgesidir. Zira dişi olmayan hiçbir insan güzel görünmez.Güzel gülen insanlar, hem kendilerine olan özgüvenleri hem de dış görünümleri ile dikkat çekiyor. Bu nedenle küçük kusurlar bile hemen göze çarpar. Ancak günümüzde kusurlar artık lamina, tam seramik kaplamalar gibi sabit tedavilerle sorun değil. Bu yüzden, düzgün, inci gibi beyaz dişler, içten ve güvenle gülümseme, doyasıya bir kahkaha herkes için son derece önemlidir.

 

Estetik


Tanımı Yunanca duygu ya da duygusallık anlamına gelen ‘aesthesia’kelimesinden gelmektedir. ‘Güzel olanın takdir edilmesine ait olan ‘ şeklinde tarif edilebilir. İnternasyonel terminolojide aynı kelimenin isim hali olan ‘Esthete’, hoş bir duyguyu algılayan bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilir. Bu kelimenin diş hekimliğindeki kullanım şekli, Yunanca süs anlamına gelen ‘kosmos’ kelimesinden kaynağını alan ‘kozmetik’ kelimesinden farklıdır. Bunun ötesinde , estetik dişhekimliğinin ağız ve yüz bölgesinin doğal güzelliğini artırdığı ve bu terimin özellikle yüzeysel değil, geliştirilmiş bir ilişkiyi anlatmak için kullanıldığı söylenmektedir. (1)

 

Artık etkileyici bir gülüşe sahip olun


Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde bir hastanın görünüm ve gülüşünü hem sağlık hem de fonksiyon açısından konservatif (daha koruyucu) yöntemlerle daha da iyileştirmek ve güçlendirmek mümkündür. En geniş anlamıyla estetik/kozmetik diş hekimliğinin tüm yönlerini kavramak ve “sağlık, fonksiyon ve güzellik” felsefi üçlemesini benimsemek, diş hekimine ideal diş hekimliği hizmetinin sağlanmasında yardımcı olacaktır. (1) Estetik diş hekimliği felsefesi; mümkün olan en inandırıcı doğal diş dizisini kazandırırken, onu en üst standartlara yükseltmek biçiminde tanımlanabilir. Porselen laminate veneerler, full kronlara (tüm yüzeyleri kesilmiş ve porselen kaplama yapılmış) alternatif olarak, özellikle ön grup dişlerde az miktarda diş kesimi yapılarak uygulanan estetik restorasyonlardır. Dişlerin ön yüzleri dediğimiz yani görünen kısımlarına minimum bir kesim yapılarak üzerine porselen kaplamaların yapıştırılması şeklindeki restorasyonlar Laminate veneer olarak tanımlanmaktadır. Hastaların estetik restoratif materyallere olan talebinin ve estetik bilincinin artması ve kron restorasyonu yapımı haricinde, minimum preparasyon ile tedavi amacıyla yapılan çalışmalar laminate veneer restorasyonların geliştirilmesini sağlamıştır. Tam seramik sistemlerin kullanımlarının yaygınlaşması sonucunda klinik çalışmalar laminate veneer restorasyonların modern restoratif diş hekimliğinde standart tedavi yöntemleri arasında bulunduğunu göstermektedir.

 

PORSELEN LAMİNATE VENEERLER

Endikasyonları


• Çeşitli nedenlere bağlı diş renklenmelerinde
• Ön grup dişlerdeki diastemaların kapatılmasında
• Çeşitli tipteki mine hipoplazisi ve malformasyonlarında
• Dişlerin labial yüzlerindeki sağlıksız ve estetik olmayan restorasyonların varlığında
• Tutuculuk için yeterli miktarda mine dokusuna sahip erozyona uğramış dişlerde
• Lateral kesicilerin agenezisinde (Yan kesici dişlerin küçük formda olması)
• Kısmen rotasyona ve malpozisyona uğramış dişlerin düzeltilmesinde
• Klinik kron boyu kısa dişlerin uzatılmasında endikedir.

 

Kontrendikasyonları


• Bruksizm (Diş gıcırdatma ve sıkma) gibi parafonksiyonel alışkanlığı olan kişilerde
• Çürük insidansı yüksek ve oral hijyeni kötü olan kişilerde
• Aşırı çapraşıklığa ve rotasyona sahip dişlerde
• Sürmesi tamamlanmamış daimi dişlerde Ayrıca;
• Boks, güreş gibi kontakt sporlarla uğraşan kişilerde
• Yeterli mine desteği olmayan dişlerde
• Süt dişleri ve aşırı fluorozisli dişlerde asitle pürüzlendirme işlemi etkili yapılamayacağından porselen laminate veneerler kontrendikedir.


Porselen laminateler, az miktarda preparasyon gerektirmeleri, renklerinin stabil kalması, kompozitlere göre abrazyona karşı dirençlerinin yüksek olması, asitle pürüzlendirildiklerinde mineye bağlantılarının oldukça güçlü olması, yapıştırıldıklarında gerilme ve makaslama kuvvetlerine dirençli olmaları, mükemmel estetik sağlamaları, sıvı absorbsiyonuna karşı dirençli olmaları ve preparasyon sürelerinin kısa olması gibi avantajlara sahiptirler.
Seramik laminate veneer yapımında alternatif metod olarak son yıllarda CAD-CAM sistemi geliştirilmiştir. Bu teknikte 3 boyutlu minyatür ağız içi kamera, monitör, klavye ve üç eksenli elmas başlı bir tur cihazını kontrol eden bilgisayardan oluşur, Laminate veneer bu sistemde homojen bir seramik bloktan oluşturulur. Bu teknikte prepare edilen diş yüzeyine ıslatıcı bir ajan ve ince bir tabaka ışık yansıtıcı toz uygulanır. Optik ölçü için boyutlu İntra oral scanner kullanılır. Laminate veneerin sınırları çizici uç yardımı ile belirlenerek hafızaya alınır ve elmas kaplı diskler yardımı ile 4-6 dakikada laminate veneer bitirilir. Wiedhahn, Kerschbaum ve Fasbinder 307 hastaya 715 adet lamina restorasyonu uygulamışlar: ancak 260 hastadaki 617 adet laminanın 9 yıllık takibini yapabilmişlerdir. 9 yıl sonunda 14 restorasyonun kaybedildiğini, klinik başarının %94 olduğunu bildirmişlerdir. Restorasyonların %98’i klinik olarak kabul edilebilir, %98,8’i hastalar tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş, dişlerin %97,3’ünün vital olduğu saptanmıştır. CAD/CAM sistemi ile hazırlanan laminaların konvansiyonel laminalar kadar iyi klinik sonuçlar verdiği bildirilmişitir.
CAD/CAM restorasyonlar için kullanılan işlenmiş bloklar, toz-likit seramiklerle kıyaslandığında, yüksek verimli ve kontrollü olarak işlenmiş blokların kullanılması nedeniyle, daha güçlü seramik materyalleridir. CAD/CAM restorasyonlar gelişmeye devam etmekte ve klinisyene, porselen restorasyonları diğer tekniklerle kıyaslandığında daha hızlı üretebilme şansı vermektedir. Ancak, millenen restorasyonlarla doğal görünümü yaratabilmek zordur. Çoklu renkli bloklar ve daha gelişmiş yazılımlar gibi yeni gelişmeler, CAD/CAM restorasyonların geleceği konusunda umut vaat etmektedir.

 

(1) Gürel G. Estetik limanate veneerler. Quinlessens pub.